Medlem

Bli medlem år 2021 i Jönköpings Jazzklubb

Vill du bli medlem i Jönköpings Jazzklubb så gör du ansökan här och i samband med detta betalar 200 kr till bankgironummer 5931-8519. Obs, ansökan gäller endast nytt medlemskap.

Medlemskap gäller för ett kalenderår.

  

Som medlem finns du med i Jazzklubbens medlemsregister. Där finns uppgifter om namn, födelseår, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna används för att klubben ska kunna nå våra medlemmar via post och e-post. E-postadressen använder vi för att bl.a. för att kunna skicka våra medlemsbrev till dig.


Förmåner som medlem i Jönköpings Jazzklubb

Rabatt på biljettpris

Som medlem i Jönköpings Jazzklubb har du 50 kr rabatt på ordinarie biljettpris till våra scener på Spira, Jönköpings Konserthus och Jönköpings Teater.
Rabatterat biljettpris gäller inte på Rosenlunds Herrgård.


Medlemsbrev

Inför varje konsert få du ett medlemsbrev där aktuell artist presenteras. Du får också information om de arrangemang som Jönköpings Jazzklubb ordnar och deltar i.


Upptaktsmöten

Två gånger per år i början av vår och höst, anordnas Upptaktsmöten där du som medlem bl.a. får en utförlig presentation av kommande artister på jazzklubben, annan aktuell information och blir bjuden på fika.

 

Upptaktsmöte för vårprogrammet 2021

På grund av pågående coronapandemi så har Jönköpings Jazzklubb beslutat ställa in upptaktsmötet för vårprogrammet 2021.

 

Anmälan till upptaktsmöten görs till jkpjazz.anmalan@gmail.com

 


Ändrade adressuppgifter

Har du ny e-postadress, nytt telefonnummer eller annan bostadsadress så kan du anmäla det här jkpjazz.medlem@gmail.com.


Andra medlemsförmåner

Prenumeration på tidningen LIRA

LIRA

Som medlem i Jönköpings Jazzklubb så får du jazzrabatt på en helårsprenumeration på tidningen LIRA, vilket innebär att du betalar 294 kr istället för ordinarie pris 335 kr

Klicka här, välj länken till Prenumerationsformuläret och markera "Musikförening" som Prenumerationstyp.

  

Prenumeration på JAZZ (f.d. Orkesterjournalen)

Som medlem i Jönköpings Jazzklubb betalar du för en helårsprenumeration av tidningen JAZZ 450 kr istället för ordinarie pris 495 kr För alla under 26 år kostar tidningen 250 kr.

Klicka här, välj länken till Prenumerationsformuläret och markera "Medlem i jazzklubb inom Svensk Jazz" som Prenumerationstyp.

 

0709 64 68 34
jkpjazz@gmail.com

© Jönköpings Jazzklubb