Om Klubben

Konsertverksamheten

Jönköpings Jazzklubb har som målsättning att erbjuda ett brett utbud av musik inom olika grenar av jazzen, från det melodiska till det abstrakta, från det lättlyssnade till det krävande, från det skönt svängande till det omkullkastande, från bluesmusiken till det som närmar sig den klassiska musiken, från dåtid till nutid och framtid.

Publiken ska kunna känna igen sig men också få tillfälle att uppleva något annorlunda och nyskapande. Jazzklubben arbetar vidare målmedvetet för att ge kvinnliga instrumentalister större utrymme på scenen.

Genom programutbudet vill jazzklubben också bidra till en konstnärlig utveckling av den svenska jazzscenen liksom till möjligheterna för yngre musiker att få engagemang.

Ett bevis på Jönköpings Jazzklubbs fortsatta framgång är att vi blev utsedda till Årets Jazzklubb 2016.


Ungdomsstipendium

Om stipendiet

Jönköpings Jazzklubbs ordinarie föreningsstämma beslutade den 15 februari 2018 som ett led i det beskrivna arbetet att inrätta en fond för att stödja ungdomars intresse för jazzmusik.

Ansökan

Ansökan för år 2020 ska vara inkommen till Jönköpings Jazzklubb senast
den 30 september 2020.


Årsmöten

Årsmöte 2019

Mikael Winald tar emot stipendiedietMikael Winald tar emot stipendiediet

Jönköpings Jazzklubbs årsmöte ägde rum i Kulturskolans lokaler i Jönköping. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelades Jönköpings Jazzklubbs ungdomsstipendium 2018 till unga jazzmusiker. Årets stipendium delas mellan Södra Vätterbygdens Folkhögskolas storband och Jönköpings Kulturskolas Swinging New Big Band.

Mikael Winald tog emot stipendiediplomet för Kulturskolans räkning. Utlottning gjordes av en årsprenumeration av Orkester Journalen och CD-skivor. Underhöll gjorde Swinging New Big Band och Small Big Band, från Kulturskolan Jönköping.

 

Bo Levander avtackas av Hans TräffBo Levander avtackas av Hans Träff

Bo Levander som i många år recenserat bl.a. Jönköpings Jazzklubbs konserter, har slutat sin anställning på Jönköpings Posten.

Bo har genom åren, på ett professionellt och ibland poetiskt sätt, recenserat Jönköpings Jazzklubbs konserter.

 

Bo som även var ordförande i Jönköpings Jazzklubb åren
1989 - 1999, avtackades av Jönköpings Jazzklubbs ordförande
Hans Träff.


Stadgar för Jönköpings Jazzklubb

Jönköpings Jazzklubb är en ideell förening som har till syfte att främja förutsättningarna för och sprida kunskap om jazzmusik och relaterade genrer.

Stadgar fastställda vid föreningsstämman 2 februari 2017


Dataskyddsförordning GDPR

Medlem

Som medlem i Jönköpings Jazzklubb finns du med i vårt medlemsregister. I registret finns uppgifter om namn, födelseår, adress, e-postadress och telefonnummer.

Nyhetsbrev

Som registrerad mottagare av Jönköpings Jazzklubbs nyhetsbrev finns du med i vårt register med enbart uppgift om din e-postadress.

Policy och registerbok


Skivförsäljning vid konserter

I samband med de konserter då artisten har med sig skivor till försäljning, gäller endast kontant betalning eller via Swish om artisten har det.

0709 64 68 34
jkpjazz@gmail.com

© Jönköpings Jazzklubb