Verksamheten

Konsertverksamheten

Jönköpings Jazzklubb har som målsättning att erbjuda ett brett utbud av musik inom olika grenar av jazzen, från det melodiska till det abstrakta, från det lättlyssnade till det krävande, från det skönt svängande till det omkullkastande, från bluesmusiken till det som närmar sig den klassiska musiken, från dåtid till nutid och framtid. Publiken ska kunna känna igen sig men också få tillfälle att uppleva något annorlunda och nyskapande.
Jazzklubben arbetar vidare målmedvetet för att ge kvinnliga instrumentalister större utrymme på scenen. Genom programutbudet vill jazzklubben också bidra till en konstnärlig utveckling av den svenska jazzscenen liksom till möjligheterna för yngre musiker att få engagemang.
Ett bevis på Jönköpings Jazzklubbs fortsatta framgång är att vi blev utsedda till Årets Jazzklubb 2016.

 

Jönköpings Jazzklubbs styrelse

Namn

Telefon

Hans Träff, ordförande

0709 64 68 34

Claes Åkesson, vice ordförande

0737 02 27 61

Leif T Larsson, kassör

0705 94 87 79

Berit Lyth, sekreterare

0730 94 49 04

Lennart Broman

0706 35 91 12

Eva Sundell

0708 74 09 30

Per Hjelm

0707 58 38 83

Sofia Nordhaug

0708 33 57 33

Christer Olsson

0704 67 03 31

 

Kontakt

Mail till Jönköpings Jazzklubb jkpjazz@gmail.com

 

Anmälan till aktivitet

Vid tillfällen då Jönköpings Jazzklubb anordnar olika aktiviteter så används mailadress jkpjazz.anmalan@gmail.com

 

Ungdomsstipendium

Ansökan för år 2019 ska vara inkommen till Jönköpings Jazzklubb senast den 30 september 2019.

Ansökningsblankett för ifyllnad i Word och skickas med e-post »

Ansökningsblankett för utskrift och manuell ifyllnad »

Förslag till stipendium för att stödja ungdomars intresse och engagemang inom föreningens verksamhetsområde »

Pressmeddelande - "Jönköpings Jazzklubb stöder ungdomars jazzintresse" »

 

Årsmöte 2019

Dagordning vid årsmöte den 21 februari 2019 »

Verksamhetsberättelse 2018 »

Arbetsplan för verksamhetsåret 2019 »

Årsmötesprotokoll 2019 »


Jönköpings Jazzklubbs årsmöte ägde rum i Kulturskolans lokaler i Jönköping.

 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelades Jönköpings Jazzklubbs ungdomsstipendium 2018 till unga jazzmusiker.

Årets stipendium delas mellan Södra Vätterbygdens Folkhögskolas storband och Jönköpings Kulturskolas Swinging New Big Band. Mikael Winald tog emot stipendiediplomet för Kulturskolans räkning

Utlottning gjordes av CD-skivor och årsprenumeration av Orkester Journalen.

 

Underhöll gjorde Swinging New Big Band och Small Big Band, från Kulturskolan Jönköping.

 

Bo LevanderBo Levander som i många år recenserat bl.a. Jönköpings Jazzklubbs konserter, har slutat sin anställning på Jönköpings Posten.

Bo har genom åren, på ett professionellt och ibland poetiskt sätt recenserat Jönköpings Jazzklubbs konserter.

Bo som även var ordförande i Jönköpings Jazzklubb åren
1989 - 1999, avtackades av Jönköpings Jazzklubbs ordförande
Hans Träff.

 

 

 

 

 

Stadgar för Jönköpings Jazzklubb

Stadgar »

 

Dataskyddsförordning GDPR

Medlem

Som medlem i Jönköpings Jazzklubb finns du med i vårt medlemsregister. I registret finns uppgifter om namn, födelseår, adress,
e-postadress och telefonnummer.

Nyhetsbrev

Som registrerad mottagare av Jönköpings Jazzklubbs nyhetsbrev finns du med vårt e-postregister. Där finns enbart uppgift om din e-postadress.

Policy för Jönköpings Jazzklubbs hantering av personuppgifter »

Registerbok för Jönköpings Jazzklubb »

 

Skivförsäljning vid konserter

I samband med konserter då artisten har med sig skivor till försäljning, gäller endast kontant betalning eller via Swish om artisten har det.

Jönköpings Jazzklubb på Facebook  

Jönköpings Jazzklubb, Kulturhuset Spira | Jönköpings Teater | Rosenlunds Herrgård