Stipendium


Om stipendiet

Föreningen Jönköpings Jazzklubb har på olika sätt sökt stödja och utveckla intresset för jazzmusik och relaterade genrer även bland ungdom. Exempel på detta är samarbetena med kulturskolor samt olika ungdomsband som förband vid konserterna och vid jazzframträdanden på utomhusscener och workshops. En framgångsrik och expanderande konsertverksamhet har skapat utrymme för ytterligare satsningar.

Jönköpings Jazzklubbs ordinarie föreningsstämma beslutade den 15 februari 2018 som ett led i det beskrivna arbetet, på initiativ av klubbens dåvarande revisor Brivio Thörner, att inrätta en fond för att stödja ungdomars intresse för jazzmusik.


Ansökan om stipendium för år 2022

Som ensam musiker eller som musikgrupp och uppfyller kriterierna kan ansöka från stipendium till och med den 30 september.

Senaste ansökningsdag var 30 september 2022 och alla som ansökt ska ha fått ett mail om att anmälan har mottagits, hör av er om ni inte har fått detta.

Juryn kommer att titta på och gå igenom inkomna ansökningar under oktober och november.


Ansökan om stipendium för åren 2020 och 2021

På grund av de rådande omständigheter kring pandemi så har Jönköpings Jazzklubb varit tvungen att ställa in stipendierna för åren 2020 och 2021.


Stipendium för år 2019

Av de sex sökande till Ungdomsstipendiet för år 2019 har fem tackat ja till inbjudan att framträda inför juryn, lördagen den 18 januari 2020 kl. 13:00 på Kulturskolan i Jönköping.

Stipendiater

Lovisa Lidgren
Lovisa Lidgren
Albin Rickman
Albin Rickman

Jönköpings Jazzklubbs stipendium för år 2019 tilldelas Lovisa Lidgren, Tranås, vokalist och Albin Rickman, Habo, saxofonist.

 

Lovisa Lidgren får stipendiet med motiveringen "Med brett musikaliskt omfång har hon utvecklat en personlig stil med betydande utvecklingspotential".

Albin Rickman får stipendiet med motiveringen "Han uppträder med ett moget artisteri på stabil musikalisk grund".


Stipendium för år 2018

Jönköpings Jazzklubbs stipendium för år 2018 tilldelades Södra Vätterbygdens Folkhögskolas Storband och Kulturskolans i Jönköping Swinging New Big Band.

© Jönköpings Jazzklubb